Stručni članci, Zavarivanje

Plin VODIK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod: Vodik
Kemijska formula: H2
Stupanj čistoće: ≥ 99,9 %
Relativna gustoća (zrak=1): 0,07
Izgled: bezbojan plin
Miris: plin bez mirisa
Granica zapaljivosti u zraku: 4 ÷ 75 %

UPOZORENJE:

Vrlo lako zapaljivo i eksplozivno. U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.

BOJA BOCE:

Vodik boja boceCrvena RAL 3000
(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 0,082 kg = 1,163 l
1 kg = 12,12 m3 = 14,10 l
1 l = 0,859 m3 = 0,071 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

PLINOVITO STANJE U BOCAMA
KAPACITET I H2O VANJSKI PROMJER mm VISINA*
mm
BRUTO TEŽINA *kg SADRŽAJ PLINA **kg
40 203 1680 51 0,5
50 227 1680 63,8 0,63

* S ventilom i kapom
Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

U BATERIJAMA
BROJ BOCA DIMENZIJE (d x š x v) mm BRUTO TEŽINA** kg SADRŽAJ PLINA** kg
16 x 40l 900 x 900 x 1910 1035 8

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i vodik:

 • sa stupnjevima čistoće 3.5; 4.5; 5.5; 6.0
 • u smjesama za elektrolučno zavarivanje i rezanje metala
 • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastava, ovisno o zahtjevu

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe

 • toplinska obrada metala
 • redukcijske atmosfere
 • hidrogenacija masnoća te u kemijskoj industriji
 • metalurgija
 • izrada bočica i žarulja sa wolframovom niti
 • izrada poluvodiča

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

 • transport u bocama i baterijama
 • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
 • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
 • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
 • distribucije i upotrebe plina