Stručni članci, Zavarivanje

Plin STARGAS

Plinovi za zavarivanje i rezanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod: čisti argon, helij, ugljikov dioksid i dušik, njihove smjese te njihove smjese sa kisikom ili vodom
Relativna gustoća (zrak=1): 0,51÷1,529
Izgled: bezbojan plin
Miris: plin bez mirisa

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.

BOJA BOCE:

(u skladu s europskim standardom SIST-EN 1089-3)

NAČIN ISPORUKE:

PLINOVITO STANJE U BOCAMA
KAPACITET IH2O VANJSKI PROMJERmm VISINA*
mm
BRUTO TEŽINA*kg SADRŽAJ PLINA**kg
10 168 960 20,5 – 26 2,0
40 203 1370 47,7 – 55,6 5,4 – 15,5
50 227 1680 59,6 – 69,5 6,7 – 19

* S ventilom i kapom
Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

U BATERIJAMA
BROJ BOCA DIMENZIJE (d x š x v) mm BRUTO TEŽINA** kg SADRŽAJ PLINA** kg
16 x 40l 900 x 900 x 1910 1121 – 1285 65,3 – 195,7
25 x 40l 1130 x 1130 x 1910 1732 – 1936 102 – 305,8

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Upotreba i usluge:

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

  • transport u bocama, baterijama i rezervoarima
  • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
  • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
  • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
  • distribucije i upotrebe plina
MJEŠAVINE PLINOVA KOMPONENTE
ARGON 4.8,ARGON 5.0 Ar
STARGON O-2, STARGON O-5, STARGON O-8 Ar, O2
STARGON C-2, STARGON C-5, STARGON C-8, STARGON C-13, STARGON C-18 Ar, CO2
STARGON SCH1, STARGON SCH2, STARGON PB Ar, CO2, O2
HELIJ 4.8 He
HELISTAR HE-5, HELISTAR HE-30, HELISTAR HE-50, HELISTAR HE-70 Ar, He
HELISTAR HP2 Ar, CO2, He
HELISTAR HP3, HELISTAR HP41, HELISTAR HP42 Ar, CO2, H2, He
HIDROSTAR H-2, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-5, HIDROSTAR H-7, HIDROSTAR H-10, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-20, HIDROSTAR H-30, HIDROSTAR H-35 Ar, H2
NITROSTAR H-5, NITROSTAR H-10 H2, N2
HIDROSTAR T300 Ar, H2, He
HIDROSTAR PB.SS. Ar, CO2, H2