Stručni članci, Zavarivanje

Plin Ugljikov dioksid

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod: Ugljikov dioksid
Kemijska formula: CO2
Stupanj čistoće: ≥ 99,5 %
Relativna gustoća (zrak=1): 1,529
Izgled: bezbojan plin
Miris: plin bez mirisa
Granica zapaljivosti u zraku: nije zapaljiv

UPOZORENJE:

Najveće koncentracije slobodnog ugljikovog dioksida u radnoj okolini ne smiju premašivati 0,5 %. Dodir s proizvodom u tekućem ili čvrstom stanju može uzrokovati ozebline.

BOJA BOCE:

Ugljikov dioksid boja boceSiva RAL 7037
(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,813 kg = 2,391 l
1 kg = 0,552 m3 = 1,319 l
1 l = 0,431 m3 = 0,758 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

PLINOVITO STANJE U BOCAMA
KAPACITET I H2O VANJSKI PROMJER mm VISINA*
mm
BRUTO TEŽINA *kg SADRŽAJ PLINA **kg
14 168 960 30 10
27 203 1230 54 20
40 203 1680 77 30
50 227 1680 98 30

* S ventilom i kapom
Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

U BATERIJAMA
BROJ BOCA DIMENZIJE (d x š x v) mm BRUTO TEŽINA** kg SADRŽAJ PLINA** kg
12 x 40l 900 x 900 x 1910 1520 360

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i zrak:

 • sa stupnjevima čistoće 3.5; 4.0; 4.8
 • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastav, ovisno o zahtjevu
 • u mješavinama za laser
 • za terapeutske svrhe i upotrebu u dijagnostici

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe

 • elektrolučno zavarivanje i rezanje metala
 • duboko zamrzavanje i pakiranje živeža
 • uplinjavanje mineralnih voda i pića
 • regulacija pH
 • toplinski nadzor mješavina za prehranu
 • vatrogasna oprema
 • vrste upotrebe suhog leda

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

 • transport u bocama i rezervoarima
 • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
 • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
 • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
 • distribucije i upotrebe plina