Početna stranica » Obrada materijala » Potrošni dijelovi

Prikazuje se svih 5 rezultata

Bevel Mite glava za skošenje

90,56  (682,32 kn) 143,06  (1.077,89 kn)
Iz padajućih izbornika potrebno je odabrati neke važne parametre kako bi se dobio SKU proizvoda:
 1. Vrsta materijala koja se obrađuje
 2. Kut skošenja
Nakon odabranih parametara, prikazat će se slika i SKU potrošnog dijela: * S povećanjem kuta skošenja mijenjaju se stvarne dimenzije proizvoda. Slike su pri kutu od 15°(Čelična konstrukcija i Aluminij) i 30° pri Verziji 3.0.

Bevel Mite glave za rezanje

116,81  (880,10 kn) 124,69  (939,48 kn)
Iz padajućih izbornika potrebno je odabrati neke važne parametre kako bi se dobio SKU proizvoda:
 1. Vrsta materijala koja se obrađuje
 2. Željeni promjer rezača
Nakon odabranih parametara, prikazat će se slika i SKU potrošnog dijela:

Bevel Mate glava za skošenje

116,81  (880,10 kn) 261,19  (1.967,94 kn)
Iz padajućih izbornika potrebno je odabrati neke važne parametre kako bi se dobio SKU proizvoda:
 1. Vrsta materijala koja se obrađuje
 2. Kut skošenja
 3. Maksimalnu dubinu skošenja
Nakon odabranih parametara, prikazat će se slika i SKU potrošnog dijela: * S povećanjem kuta skošenja mijenjaju se stvarne dimenzije proizvoda.

Bevel Mite INOX glave za rezanje – promjer

147,50  (1.111,34 kn) 379,49  (2.859,27 kn)
Iz padajućih izbornika potrebno je odabrati neke važne parametre kako bi se dobio SKU proizvoda:
 1. Željenu dubinu skošenja
 2. Željeni promjer rezača
Nakon odabranih parametara, prikazat će se slika i SKU potrošnog dijela:

Bevel Mite INOX glave za rezanje – kut skošenja

159,38  (1.200,85 kn) 274,94  (2.071,54 kn)
Iz padajućih izbornika potrebno je odabrati neke važne parametre kako bi se dobio SKU proizvoda:
 1. Željenu dubinu skošenja
 2. Željeni kut skošenja
Nakon odabranih parametara, prikazat će se slika i SKU potrošnog dijela: