OPĆENITO

KUPAC

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini RAM RIJEKA D.O.O.

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

POTROŠAČ

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

PRODAVATELJ

Prodavatelj je RAM RIJEKA D.O.O. iz RIJEKE, Braće Monjac 8 (OIB: 18003528964, MBS: 040065856).

CIJENE

Sve cijene prikazane u Internet trgovini RAM RIJEKA D.O.O. izražene su u hrvatskim kunama (kn) za krajnjeg Kupca (PDV je uključen u cijene). Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude su podložne izmjenama i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

FOTOGRAFIJE I OPISI

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača i/ili dobavljača proizvoda. Djelatnici Internet trgovine RAM RIJEKA D.O.O. nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda, no zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda, pa vas molimo da nas, ako iste primjetite, odmah obavijestite na neki od kontakta.

Upit za pojedine proizvode moguć je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu putem e-mail kontakata navedenih na web stranicama. Po primitku e-mail poruke, djelatnici Internet trgovine RAM RIJEKA D.O.O. u najkraćem mogućem roku dat će Kupcu povratnu informaciju o raspoloživosti i cijeni tog proizvoda.

Ukoliko Prodavatelj eventualno nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirat će Kupca, te ga obavijestiti o mogućem terminu isporuke proizvoda kojih nema na skladištu dobavljača. Po dobivanju takve obavijesti od Prodavatelja, Kupac je e-mailom dužan obavijestiti Prodavatelja da li želi isporuku nekompletne narudžbe, prihvaća novi rok isporuke kompletne narudžbe ili odustaje od kompletne narudžbe. Ukoliko je Kupac narudžbu za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, platio kreditnom karticom, Prodavatelj će terećenje kartice umanjiti za vrijednost proizvoda koje ne može isporučiti ili stornirati ukupno terećenje u slučaju da je Kupac odustao od narudžbe. Ukoliko je pak Kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Pradavatelja općom uplatnicom, virmanom ili Internet bankarstvom, Prodavatelj će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti ili ukupno uplaćeni iznos u slučaju da je Kupac odustao od kompletne narudžbe.

PLAĆANJE

Naručene proizvode i troškove dostave (ukoliko je Kupac odabrao dostavu u organizaciji Prodavatelja), Kupac će platiti jednom od kreditnih kartica s kojima je omogućeno plaćanje u Internet trgovini RAM RIJEKA D.O.O. ili temeljem ponude koju će mu djelatnik poslati na e-mail, općom uplatnicom, virmanom odnosno nalogom preko Internet bankarstva.

Mogućnosti plaćanja putem kartica:
  • jednokratno plaćanje putem MasterCard, Visa, Maestro, Diners, Discover i Dina Card kartica
  • obročno plaćanje 2-12 rata putem Diners kartica, 2-6 rata putem Visa Premium kartica

Plaćanje narudžbe kreditnom karticom

Provjerite upisane podatke. Ispunite podatke o kreditnoj kartici: vrstu kreditne kartice, broj kreditne kartice, kontrolni broj i datum isteka. Kada ste upisali tražene podatke kliknite Izvrši plaćanje.

Upis podataka o kreditnoj kartici – kontrolni broj

Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kreditnoj kartici, koji se ne pohranjuje se na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama kod trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zloupotrebe.Položaj kontrolnog broja ovisi o kreditnoj kartici. Za izabranu kreditnu karticu sa svoje kreditne kartice unesite kontrolni broj u odgovarajuće polje prema sljedećim uputama.

Za American Express kreditne kartice izdane u Hrvatskoj koje počinju s brojem ‘3775’ postoji troznamenkasti kontrolni broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) otisnut na poleđini kartice i potrebno je njega upisati, u suprotnom se upisuje četveroznamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice. Za ostale American Express kartice potrebno je upisati četveroznamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice.

Prilikom plaćanja Mastercard ili Visa kreditnim karticama potrebno je upisati troznamenkasti broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.

OTPREMA

Ukoliko je Kupac prilikom upita odabrao i dostavu naručenih proizvoda, istu će izvršiti tvrtka „Intereuropa” . Više o njihovim općim uvjetima poslovanja možete pročitati ovdje. Naručene proizvode predajemo dostavnoj agenciji Intereuropa najkasnije u roku od 2 dana (odnosno 1. radni dan po isteku tog roka) po primitku Vaše uplate odnosno odobrenoj autorizaciji kreditne kartice.

Kupljene proizvode primit ćete na adresu navedenu u narudžbi u roku 2-5 dana, (ovisno o mjestu dostave) osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi ili u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio Internet trgovini RAM RIJEKA D.O.O. bez isporuke kupcu i sl.) Internet trgovina RAM RIJEKA D.O.O. ne preuzima odgovornost na „prvi rizik” i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavjestiti i djelatnike Internet trgovine RAM RIJEKA D.O.O. kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka.

Ukoliko Kupac ne primi pošiljku u roku od 15 dana od izvršenog plaćanja, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati Prodavatelju, Prodavatelj će novu dostavu ponovno naplatiti.

Isporuka proizvoda u našoj organizaciji, moguća je jedino na teritoriju Republike Hrvatske.

Ako je Kupac kod upita odabrao osobno preuzimanje proizvoda, isto podrazumijeva preuzimanje kupljenih proizvoda na adresi skladišta dobavljača navedenoj na ponudi. Dostava u organizaciji Kupca podrazumijeva da Kupac sam organizira dostavu preko neke od dostavnih tvrtki.

POVRAT / REKLAMACIJE

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak.

Imate pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, ne navodeći razloge za to.

Pravo na jednostrani raskid istječe nakon 14 dana od dana kad ste stekli, ili od dana kad je treća osoba od Vas imenovana, a različita od dostavljača, stekla fizički posjed robe.

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, morate nas (RAM d.o.o., Braće Monjac 8, 51000 Rijeka, Hrvatska, e-mail: ram@ram-rijeka.com jasnom izjavom (npr. pismom poslanom poštom, faxom ili e-mailom) obavijestiti o svojoj odluci da jednostrano raskidate ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi oblik obrasca za raskid, no to nije obavezno.

Kako bi udovoljili roku za jednostrani raskid, dovoljno je da nas obavijestite o korištenju Vašeg prava na jednostrani raskid prije isteka roka za jednostrani raskid.

Učinci raskida

U slučaju jednostranog raskida ugovora, nadoknaditi ćemo Vam sva plaćanja koja smo od Vas primili, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji proizlaze iz Vašeg odabira oblika dostave koji nije najjeftiniji oblik redovne dostave koji mi nudimo), bez nepotrebnog odgađanja i ni u kojem slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad smo obaviješteni o Vašoj odluci o jednostranom raskidu ovog ugovora. Povrat sredstava ćemo izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste Vi koristili za početnu transakciju, osim ako nije izričito ugovoreno drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve dodatne naknade kao rezultat takvog povrata troškova.Pravo na povrat troškova zadržavamo do primitka povrata robe ili do dostave dokaza o tome da je roba poslana, ovisno o tome koji događaj nastupi ranije.

Robu trebate poslati nazad ili je predati nama ili našem pružatelju usluga dostave, i to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad ste nas obavijestili o Vašem jednostranom raskidu ugovora. Rok je ispunjen ako pošaljete robu natrag prije isteka roka od 14 dana.

Mi snosimo troškove povrata robe.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja robom, osim rukovanja koje je potrebno radi utvrđivanja prirode, karakteristika i primjene robe.

Kraj uputa o raskidu

Predožak obrasca o raskidu

Ovaj obrazac trebate ispuniti i vratiti nam ga samo ako želite raskinuti ugovor:
RAM d.o.o., Braće Monjac 8, 51000 Rijeka, Hrvatska, e-mail: ram@ram-rijeka.com
Ja/Mi (*) ovim izjavljujem/izjavljujemo (*) da raskidam (*)svoj/naš ugovor:

za prodaju sljedeće robe (*):
za pružanje sljedeće usluge (*):
naručene dana (*) /primljene dana (*):
Naziv potrošača:
Adresa potrošača:
Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru):
Datum

________________________

* prekrižiti nepotrebno

Isključenje/istek prava na jednostrani raskid

Sukladno članku 79. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača pravo na jednostrani raskid je isključeno za ugovore o isporuci robe koja nije unaprijed proizvedena i koja je izrađena po specifikaciji potrošača, po njegovom izboru ili je prilagođena potrošaču, roba kojoj istječe rok upotrebe, za ugovore čiji je predmet zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Prodavatelj se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva vrijednosti proizvoda, uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun, u roku od 30 dana od primitka pismene obavijesti o raskidu ugovora te primitka i provjere stanja vraćenih proizvoda.

U ostalim slučajevima, reklamacija na naručenu robu rješava se u okviru jamstvenog roka odnosno pod uvjetima jamstva za taj proizvod te Zakonom o obveznim odnosima propisanih obveza Prodavatelja i Kupca. U slučaju da Kupac ima reklamaciju na naručeni proizvod, treba kontaktirati uvoznika navedenog u jamstvenom listu proizvoda.

JAMSTVO

Ako isporučena roba ima nedostatke, imate pravo na zakonom propisane zahtjeve. RAM D.O.O ne daje nikakva dodatna prava u slučaju nedostataka osim zahtjeva predviđenih zakonom.

SERVISNI UVJETI

Kupac je dužan koristiti i održavati kupljeni proizvod u skladu s uputama za upotrebu dobivenim uz proizvod.

Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Uvoznika odnosno dobavljača proizvoda se obavezuje da će na zahtjev Kupca podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, Prodavatelj se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac Kupcu.

Zastupnik proizvođača je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Rijeci.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju:
Internet trgovina RAM RIJEKA D.O.O. se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Kupcima redovito dajemo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za povremene marketinške kampanje (slanje newslettera maksimalno jednom u mjesec dana). Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Internet trgovine RAM RIJEKA D.O.O. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Djelatnici Internet trgovine RAM RIJEKA D.O.O. i partneri koji sudjeluju u održavanju i osiguravanju normalnog funkcioniranja naših Internet stranica, nemaju uvid u brojeve kreditnih kartica, te ostale podatke s kreditnih kartica prilikom unošenja tih podataka na našim Internet stranicama.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 8 ZZP, Internet trgovina RAM RIJEKA D.O.O. vam omogućuje da svoje pisane prigovore šaljete na e-mail: ram@ram-rijeka.com. Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.