Prikazujemo 1–12 od 31 rezultata

Sapnica keramička H standard L=30.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 Proizvodi se u sljedećim veličinama. Ovo je standardna keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom H na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike  (vidjeti donji prilog).
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm Br. 8 Ø 12.5 mm Br. 10 Ø 16 mm
H Standard, L=30.0 mm 13N08 401P201106 13N09 401P201107 13N10 401P201108 13N11 401P201109 13N12 401P201110 13N13 401P201111

Sapnica keramička J standard L – L =48.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 Proizvodi se u sljedećim veličinama. Ovo je standardna keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom J na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike  (vidjeti donji prilog).
Br. 3 Ø 5.0 mm Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm
J Standard, L, L=48.0 mm 796F70 401P201115 796F71 401P201116 796F72 401P201117 796F73 401P201118

Sapnica keramička K standard XL – L=63.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 Proizvodi se u sljedećim veličinama. Ovo je standardna keramička sapnica XL - L=63.0 mm za TIG gorionik označena oznakom K na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike  (vidjeti donji prilog).
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm
K Standard, XL, L=63.0 mm

796F75 401P201126

796F76 401P201127

796F77 401P201128

Sapnica keramička L standard XXL – L=89.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 Proizvodi se u sljedećim veličinama. Ovo je standardna keramička sapnica XXL za TIG gorionik označena oznakom L na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike  (vidjeti donji prilog).
 

Br. 4

Ø 6.5 mm

L Standard, XXL, L=89.0 mm

796F79

401P201136

Sapnica keramička M plinsko sito L=25.5 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 koje koriste plinsko sito u svojoj konfiguraciji.
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm Br. 8 Ø 12.5 mm Br. 10 Ø 16 mm
M Plinsko sito, L=25.5 mm 53N58 401P201400 53N59 401P201401 53N60 401P201402 53N61 401P201403 53N61S 401P201404 401P201409
Proizvodi se u sljedećim veličinama. Ovo je standardna keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom M na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike

Sapnica keramička N plinsko sito L=35.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 koje koriste plinsko sito u svojoj konfiguraciji. Ovo je standardna keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom N na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike. Proizvodi se u sljedećim veličinama.

Br. 4

Ø 6.5 mm

Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm

Br. 10

Ø 16 mm

N Plinsko sito, L, L=35.0 mm

53N58L 401P201408

53N59L 401P201405 53N60L 401P201406 53N61L 401P201407

- 401P201410

 

Sapnica keramička O Jumbo plinsko sito L=48.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 koje koriste Jumbo plinsko sito u svojoj konfiguraciji. Ovo je keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom O na priloženoj schemi potrošnih dijelova za TIG gorionike.
Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 8 Ø 12.5 mm Br. 10 Ø 16 mm No. 12 Ø 19 mm Ø 24 mm
O Jumbo Plinsko sito L=48.0 mm

57N75 401P201451

57N74 401P201452 53N88 401P222250 53N87 401P222251

53N89-L 401P222253

 

Sapnica keramička P Jumbo plinsko sito – L=34.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 9, SR 20 , SR 21 koje koriste Jumbo plinsko sito u svojoj konfiguraciji. Ovo je kraća keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom P na priloženoj schemi potrošnih dijelova. Proizvodi se u sljedećim veličinama.
Ø 24 mm
P Jumbo Plinsko sito (kraća), L=34.0 mm 53N89 401P222252

Sapnica keramička N kraća L=30.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 17, SR 18, SR 26. Ovo je kraća keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom N na priloženoj schemi potrošnih dijelova.  (vidjeti donji prilog). Proizvodi se u sljedećim veličinama.
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm Br. 8 Ø 12.5 mm Br. 10 Ø 16 mm
N Kraća L=30.0 mm 13N08 401P201106 13N09 401P201107 13N10 401P201108 13N11 401P201109 13N12 401P201110 13N13 401P201111
 

Sapnica keramička O kraća L=25.5 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 17, SR 18, SR 26 koje koriste plinsko sito u svojoj konfiguraciji. Ovo je kraća keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom O na priloženoj schemi potrošnih dijelova. Proizvodi se u sljedećim veličinama.
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm Br. 8 Ø 12.5 mm
O Plinsko sito kraća L=25.5 mm 53N58 401P201400 53N59 401P201401 53N60 401P201402 53N61 401P201403 53N61S 401P201404
 

Sapnica keramička P standard L=47.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 17, SR 18, SR 26. Ovo je standardna keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom P na priloženoj schemi potrošnih dijelova. Proizvodi se u sljedećim veličinama.
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm Br. 8 Ø 12.5 mm Br. 10 Ø 16 mm No. 12 Ø 19 mm
P Standard L=47.0 mm 10N50 401P170907 10N49 401P170908 10N48 401P170909 10N47 401P170910 10N46 401P170911 10N45 401P170912 10N44 401P170913*
 

Sapnica keramička Q standard L – L=76.0 mm

125,00  (941,81 kn)
Sapnica keramička namijenjena je za TIG gorionike SR 17, SR 18, SR 26. Ovo je standardna keramička sapnica za TIG gorionik označena oznakom Q na priloženoj schemi potrošnih dijelova. Proizvodi se u sljedećim veličinama.
Br. 4 Ø 6.5 mm Br. 5 Ø 8.0 mm Br. 6 Ø 9.5 mm Br. 7 Ø 11 mm
Q Standard L, L=76.0 mm 10N50L 401P170923 10N49L 401P170914 10N48L 401P170915 10N47L 401P170916