Prikazujemo 1–12 od 29 rezultata

Brza spojnica za inertne plinove G1/4“ – Rukohvat (B)

Brza spojnica za inertne plinove G1/4“  (B) spaja se na rukohvat i koristi se u kompletu sa brzom spojnicom koja ima nastavak za cijevi (Ø 6/ Ø 8) – (D) ili brzom spojnicom sa izlaznim navojem (C). Koristi se za argon, CO2, kao i mješavine plinova.

Brza spojnica za inertne plinove G1/4“ – Reducir ventil (A)

Brza spojnica za inertne plinove G1/4“ (A) spaja se na brzu spojnicu (E) koja ima nastavak za gumenu cijev ili na brzu spojnicu (F) koja ima navojni završetak    

Brza spojnica za inertne plinove G1/4“ – reducir ventil (F)

Brza spojnica za inertne plinove G1/4 (F) spaja se na brzu spojnicu (A).

Brza spojnica za inertne plinove G3/8“ – Reducir ventil (A)

Brza spojnica za inertne plinove G3/8“ (A) spaja se na brzu spojnicu (E) koja ima nastavak za gumenu cijev ili na brzu spojnicu (F) koja ima navojni završetak    

Brza spojnica za inertne plinove Ø 4 mm– cjevčica (E)

Brza spojnica za inertne plinove Ø 4 mm (E) spaja se na brzu spojnicu (A). Isto tako ova brza spojnica može se koristiti sa spojnicom tipa D ukoliko se koristi u svrhu guma-guma.

Brza spojnica za inertne plinove Ø 6,3 mm– cjevčica (E)

Brza spojnica za inertne plinove Ø 6,3 mm (E) spaja se na brzu spojnicu (A). Isto tako ova brza spojnica može se koristiti sa spojnicom tipa D ukoliko se koristi u svrhu guma-guma.

Brza spojnica za inertne spojeve Ø 4 mm – Rukohvat (D)

Brza spojnica za inertne plinove Ø 4 mm (D) spaja se na brzu spojnicu za rukohvat (B).  

Brza spojnica za kisik G1/4“ – Reducir ventil (A)

Brza spojnica za kisik G1/4“ (A) spaja se na brzu spojnicu (E) koja ima nastavak za gumenu cijev ili na brzu spojnicu (F) koja ima navojni završetak    

Brza spojnica za kisik G1/4“ – reducir ventil (F)

Brza spojnica za kisik G1/4 (F) spaja se na brzu spojnicu (A).

Brza spojnica za kisik G1/4“ – Rukohvat (B)

Brza spojnica za kisik G1/4“ (B) spaja se na rukohvat i koristi se u kompletu sa brzom spojnicom koja ima nastavak za cijevi (Ø 6/ Ø 8) – (D) ili brzom spojnicom sa izlaznim navojem (C)

Brza spojnica za kisik G3/8“ – Reducir ventil (A)

Brza spojnica za kisik G3/8“ (A) spaja se na brzu spojnicu (E) koja ima nastavak za gumenu cijev ili na brzu spojnicu (F) koja ima navojni završetak    

Brza spojnica za kisik G3/8“ – Rukohvat (B)

Brza spojnica za kisik G3/8“ (B) spaja se na rukohvat i koristi se u kompletu sa brzom spojnicom koja ima nastavak za cijevi (Ø 6/ Ø 8) – (D) ili brzom spojnicom sa izlaznim navojem (C)