Stručni članci, Zaštitna oprema

Izabrani primjeri uporabe respiratora, polumaski i punih maski

Respiratori Polumaska Polumaska Puna maska
FFP1
FFP1/V
FFP2
FFP2/V
FFP3/V
Aktivnost Opasne tvari FFP1 FFP2 FFP3 Sa
Filterom Tipa
Sa
Filterom Tipa
Sa
Filterom Tipa
Ukiseljavanje Organska otapala sa točkom ključanja > 65°C A1-P3
ABEK-P3 
A1-P3
ABEK-P3 
A2-P3
ABEK-P3 
Sodium hidroksid (vodene otopine sa>5% NaOH) ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Amonijak ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Izoliranje Mineralna vlakna (staklena/kamena vuna) P3 P3 P3
Dezinfekcija, Kloroniranje Klor ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Formalin ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Organska otapala sa točkom ključanja > 65°C A1-P3
ABEK-P3 
A1-P3
ABEK-P3 
A2-P3
ABEK-P3 
Izoliranje Staklena/mineralna P3 P3 P3
Ljepljenje (također parketi i tepisi) Ljepila na bazi razređivača A1
A1-P1
A1
A1-P3 
A2
A2-P3 
Rad sa umjetnom smolom, smola Hlapljive komponente organski razređivači sa vrelištem > 65°C) A1-P1 A1
A1-P3 
A2
A2-P3 
Bojanje 
(sprejanje)
Boje na bazi razređivača A1-P3
ABEK-P3 
A1-P3
ABEK-P3 
A2-P3
ABEK-P3 
Boje koje sadrže- Isocyanate ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Boje na bazi vode (sadrže neznatnu količinu razređivača) A1 A1 A2
Emulzione boje (bez razređivača) P3 P3 P3
Bojanje 
(kistom)
Boje na bazi razređivača A1
A1-P3
A1 / A1-P3 
ABEK-P3 
A2 / A2-P3 
ABEK-P3 
Emulzione boje, boje na bazi vode P3 P3 P3
Boje koje sadrže- Isocyanate ABEK-P3 AB-P3 ABEK-P3
Lemljenje Solder with resin core ABEK-P3 AB-P3 ABEK-P3
Zaštita biljaka , špricanje nametnika Vodene otopine P3 P3 P3
Organske (hlapljive) A1-P3
ABEK-P3 
A1-P3
ABEK-P3 
A2-P3
ABEK-P3 
Sadrži hydrocyanic kiselinu ABEK-P3 AB-P3 ABEK-P3
Čišćenje Prašina (inert, e.g. iritiranje,svrbež) P3 P3 P3
Prašina specijalnih materijala… poput Rekonstrukcija
Neugodni mirisi (npr. gnojivo, tekuće gnojivo, plinovi u neopasnim koncentracijama) A1-P1 A1-P3 A2-P3
Sprej za čišćenje A1-P1 A1-P3
ABEK-P3 
A2-P3
ABEK-P3 
Organska otapala sa vrelištem
> 65°C
A1-P1 A1-P3
ABEK-P3 
A2-P3
ABEK-P3 
Kiseline, npr. klorovodična … ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Rekonstrukcija
Rušenje
Gradnja
Mljevenje
Bušenje
Odlaganje
Piljenje
Drobljenje
Rezanje
Nadopunjavanje
Prašina aluminij oksida P3 P3 P3
Aluminijska prašina P3 P3 P3
Neprljajuće boje P3 P3 P3
Azbesna vlakna P3 P3 P3
Baterijske kiseline P3 P3 P3
Berylliumska prašina P3 P3 P3
Betonska prašina (koja sadrži quartz) P3 P3 P3
Izolacijska vuna (osim azbesta) P3 P3 P3
Prašina od boja (ne sadrži olovo ili krom) P3 P3 P3
Prašina od brušenja kita P3 P3 P3
Prašina od drveta P3 P3 P3
Kobaltna prašina P3 P3 P3
Para od tekućina za hlađenje P3 P3 P3
Mineralna vlakna (osim azbesta) P3 P3 P3
Hrđa P3 P3 P3
Hrđavi zaštitni sloj (sadrži olovo) P3 P3 P3
Hrđavi zaštitni sloj (krom) P3 P3 P3
Čađa P3 P3 P3
Kit P3 P3 P3
Čelična, željezna prašina P3 P3 P3
Čelična prašina, visoka koncentracija P3 P3 P3
Kamena prašina (kvarc) P3 P3 P3
Neugodni mirisi (npr. gnojivo, tekuće gnojivo, plinovi u neopasnim koncentracijama) A1-P1 A1-P3 A2-P3
Cementna prašina P3 P3 P3
Crijep/betonska prašina (ne sadrži kvarc) P3 P3 P3
Zavarivanje Dim od zavarivanja, ne sadrži željezo P3 P3 P3
Dim od zavarivanja, sadrži željezo P3 P3 P3
Dim od zavarivanja kontamainiran premazom ABEK-P3 ABEK-P3 ABEK-P3
Dim od zavarivanja koji sadrži cink P3 P3 P3

 ili oznaka tipa filtera bez drugih simbola: dovoljan za večinu radnih uvjeta
 –  : povećanje zaštitnog efekta/ugodnosti nošenja.
 : za povećanu koncentraciju prašine ili zaštitnog efekta.
 : može se upotrijebiti za povećanje ugodnosti
 :može se uportebljavati, istovremeno za zaštitu od prašine
 :upotrijebiti u slučaju povečane koncentracije opasne tvari ili za produženje vijeka filtera
 : kad upotrebljavate punu masku stavite zaštitnu foliju za prozor ili TR-Visor.

Sve informacije se odnose na normalne radne uvjete. Informacije vezane za upute iz zaštite dišnih organa treba pažljivo pročitati !