Stručni članci, Zaštitna oprema

Opasnosti i zaštita na radu pri zavarivanju

 • 4 smrtna slučaja na 1000 radnika u radnom vijeku u zavarivanju, rezanju i srodnim procesima (OSHA)
 • vjerojatna je kontaminacija materijalima i supstancama koje imaju dalekosežne posljedice na zdravlje
 • često se zanemaruju eventualne opasne situacije
 • nepoznavanje osnovnih činjenica o utjecaju različitih procesa i fenomena
 • zanemarivanje i nepridržavanje osnovnih smjernica o zaštiti na radu
 • opasnosti se moraju prepoznati, procijeniti i kontrolirati
 • nužno je poštivati zakonske odredbe, smjernice i preporuke za siguran rad

PARE I PLINOVI

 • generiraju se iz osnovnog i dodatnog materijala, obloge elektrode i zaštitnog praška, premaza na osnovnom komadu
 • pojedine komponente nastaju i kao posljedica UV zračenja na okolinu, ozon O3
 • sadrže značajnu količinu metalnih čestica promjera nekoliko µm
 • prema nekim istraživanjima i do 95% para dolazi iz dodatnog materijala
 • kod Cr-Ni čelika visok udio šesterovalentnog kroma Cr(VI) koji je kancerogena supstanca
 • REL-sastav para ovisi o vrsti elektroda, količina generiranih para i plinova raste sa promjerom elektrode, strujom zavarivanja , a smanjuje se povećanjem kuta nagiba elektrode i radnog komada
 • MAG-velika količina CO i CO2
 • MIG i TIG- manja količina zbog nižih parametara, kod zavarivanja aluminija visoka reflektivnost te je povećana koncentracija ozona
 • potrebna lokalna i opća ventilacija, u težim situacijama i aparati za disanje
 • posebno opasne pare koje sadrže kadmij
 • kod rada sa pocinčanim materijalom potreban oprez od kontaminacije ZnO

Sastav para (%) ovisno o vrsti elektrode (niskolegirani čelik)

POSTUPAK ZAVARIVANJA MATERIJAL KRITIČNO ZAGAĐENJE PREPORUČLJIVA VENTILACIJA
LE FEG HAS
REL Crni čelik Čestice
Cr-Ni čelik Čestice, Cr(VI)
MIG/MAG Crni čelik Čestice (*) (*)
MIG Cr-Ni čelik Čestice, Cr, Ni, Ozon
Aluminij Ozon
IMPULSNI MIG/MAG Svi Ozon, čestice
TIG Cr-Ni čelik Ozon
Aluminij Ozon
PRAŠKOM PUNJENA ŽICA Crni čelik Čestice, (Ba)
Cr-Ni čelik Čestice, Cr(VI)
LE: lokalna ekstrakcija; FEG: Fume Extracting Gun-pištolj s ekstraktorom; HAS: Helmet with air supply-maska s dobavom zraka (*):alternativno

ZRAČENJE

 • visok intenzitet UV i infracrvenog zračenja
 • UV zračenje najopasnije između 280-320nm, povećava rizik od raka kože
 • moguće opekotine na koži i oštećenje očiju
 • visoka reflektivnost kod zavarivanja aluminija
 • ionizirajuće X zračenje kod zavarivanja elektronskim snopom
 • prašina nastala brušenjem volframovih elektrode legiranih torijem pokazuje radioaktivni karakter-X zračenje
 • zaštitna oprema-maske, odijela, rukavice, naočale

ELEKTRIČNI UDAR

 • zatvaranje strujnog kruga kroz tijelo
 • ovisno o jačini struje, moguće su i smrtne ozljede
 • kritične situacije- skučeni vlažni prostori, istovremeno zavarivanje više zavarivača, uređaji s povišenim naponom praznog hoda, oštećena izolacija
 • instalacije moraju biti izvedene u skladu s normama-opremljene zaštitnim sklopkama i sa uzemljenjem
 • zaštitna oprema- suhe rukavice i odijela, cipele s debelom gumenom potplatom, podmetači od gume ili drveta
 • preferirati istosmjerne uređaje za zavarivanje

MEHANIZAM NASTANKA ELEKTRIČNOG UDARA

 • zatvaranje strujnog kruga kroz dijelove tijela
 • napon izvora mora biti dovoljan da savlada električni otpor tijela, tj. mora postojati dovoljna razlika potencijala
 • električni otpor tijela je promjenjiv i iznosi od nekoliko stotina ? do desetak k? (vlažna i suha koža)
 • ovisno o jačini struje, moguće su i smrtne ozljede
 • posljedice ovise o jačini struje, vremenu i smjeru uspostavljenog strujnog toka te općem psihofizičkom stanju, a po nekim istraživanjima i spolu

VISOKI NAPON KOD TIG POSTUPKA

 • Napon od 2-4 kV, frekvencije reda nekoliko desetaka kHz
 • “Skin efekt”-povećanjem frekvencije, povećava se i otpor u presjeku tijela, te naboj prolazi po površini
 • Problem visokog intenziteta elektromagnetskog zračenja
 • Interferencija uzrokuje probleme elektroničke opreme (mjerne i upravljački uređaji)
 • Ubrzano propadanje gume zbog visoke koncentracije ozona u području HF pražnjenja-curenje zaštitnog plina i vode za hlađenje
 • Mogućnost pojave dubokih opekotina ako se naboj usmjeri direktno na kožu
 • Novi TIG uređaji-ne koristi se sinusoidalni već pravokutni oblik impulsa, nema potrebe za visokom frekvencijom osim kod uspostavljanja električnog luka

UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE

 • Poželjno je koristiti DC uređaje sa sniženim naponom praznog hoda
 • Uređaji se moraju redovno održavati-izmjena potrošnih dijelova, ispuhivanje komprimiranim zrakom
 • Voditi računa o snazi uređaja i intermitenciji zbog spajanja na adekvatnu instalaciju
 • Kabeli za zavarivanje moraju biti odgovarajućeg presjeka, u suprotnom dolazi do zagrijavanja i uništavanja izolacije
 • CE-Conformitée Européene- deklaracija po kojoj proizvođač opreme potvrđuje sukladnost prema direktivama Europske zajednice
 • LVD-Low Voltage Directive
 • EMC-Electromagnetic Compatibility Directive
 • PPE-Personal Protective Equipment Directive
 • EN 60974- Izrada uređaja za zavarivanje
 • Normom je definirana vrsta ugrađenih zaštitnih sistema kao i način ispitivanja

SKUČENI, TIJESNI I ZATVORENI PROSTORI

 • povećana opasnost od gušenja, trovanja, požara, eksplozija i električnog udara
 • potrebne posebne mjere osiguranja
 • dodatna ventilacija
 • dvostruki sistemi zaštite (električna struja, zaštitni plinovi)
 • osiguranje ulaza i izlaza
 • osiguranje radnih uvjeta (svjetlo, ventilacija, vibracije, manipulacija alatom)
 • povećan oprez i radna disciplina

ZAVARIVANJE I POPRAVAK SPREMNIKA OPASNIH TVARI

 • Zapaljive, otrovne i korozivne tvari u obliku tekućina, plina i prašine
 • Kemijskom analizom utvrditi sastav tvari
 • Čišćenje tj. uklanjanje tvari (mehaničko, vodom, parom, kombinirano) ili inertizacija (vodena para, dušik, ugljični dioksid)

ELEKTROMAGNETSKO POLJE

 • utjecaj elektromagnetskog polja ovisi o intenzitetu i frekvenciji
 • izmjenična polje inducira električnu struju u ljudskom tijelu na području srca i glave
 • dolazi do iritacije živčanog sustava i mišićnog tkiva
 • statičko polje izaziva slabost i onemoćalost
 • unatoč intenzivnim istraživanjima, još nisu potpuno poznati dugoročni efekti prekomjernog izlaganja

FIZIČKI NAPOR I ERGONOMIJA

 • važan problem s aspekta kvalitete zavara i psihofizičkog stanja zavarivača
 • rukovanje teškom opremom
 • rukovanje teškim radnim komadima
 • zahtjevne radne pozicije
 • statičko opterećenje
 • visok radni intenzitet
 • ponavljanje istih pokreta

UTJECAJ MIKROKLIME NA RADNU SPOSOBNOST

 • osigurati optimalne uvjete
 • zaštita od sunca i kiše
 • ventilacija

LASERI

 • izvor infracrvenog i UV zračenja
 • isparavanje materijala
 • visok intenzitet refleksije
 • moguće opekotine i oštećenje očiju
 • radni prostor se mora zaštititi pregradama od adekvatnih materijala
 • sustav robot-laser mora biti dodatno osiguran zbog eventualnog kvara robota
 • edukacija djelatnika

PADOVI

 • najčešći uzrok bolovanja dužih od tri dana (OSHA)
 • velika učestalost kod montažnih radova
 • uzrokovani nedovoljnom koncentracijom, nepažnjom ili električnim šokom
 • loša organizacija radnog mjesta
 • skele i ljestve te radno mjesto moraju biti osigurani na odgovarajući način

ORGANIZACIJA RADNOG MJESTA

 • raspored opreme i alata
 • ispravnost uređaja i sustava za dovod plina
 • dodatni materijali-tobolci
 • priključak elektrode i mase
 • radna dokumentacija- upute za zavarivanje
 • zaštitna oprema i odjeća

 • opasnost od mehaničkih ozljeda
 • pomoćni alati – ručni i električni
 • automati i naprave

 

 • elektrootporno zavarivanje
 • isparavanje
 • iskrenje
 • mehaničke ozljede

BUKA

 • buka- izvor u samom procesu ili pomoćnoj opremi
 • moguće privremeno, ali i trajno oštećenje sluha
 • prema direktivi 86/188/CEE maksimalna dozvoljeni intenzitet buke 85dB(A), u kratkim periodima do 90dB(A)

POŽARI I EKSPLOZIJE

 • požari i eksplozije
 • u radnoj okolini potrebno je ukloniti ili zaštititi sve lako zapaljive materijale
 • preventiva od curenja plina (acetilen, vodik, kisik)-kontrola stanja opreme
 • sredstva protupožarne zaštite

OPASNOST OD PADAJUĆIH OBJEKATA

 • opasnost od padajućih objekata
 • montažni radovi-najveća učestalost
 • zaštitne kacige
 • naštrcavanje
 • visok intenzitet buke
 • UV zračenje
 • sitna prašina kod overspray-a
 • otrovne pare i plinovi s obzirom na široki spektar materijala za naštrcavanje
 • radni naponi i do 70-80V

REDUKCIJA OPASNOSTI I FIZIČKOG OPTEREĆENJA

 • Smanjenje fizičkog napora
 • Izbjegavanje kontakta s potencijalno opasnim dijelovima
 • Lokalni odsis para i plinova
 • Pregrade za smanjenje buke
 • UV zaštitni zastori
 • Adekvatna ventilacija
 • Organizacija i osiguranje radnog mjesta
 • Optimalni mikroklimatski uvjeti
 • Ispravna i ergonomski oblikovana oprema za zavarivanje
 • Odgovarajuća odjeća i oprema (maske, rukavice itd.)
 • Edukacija djelatnika
 • Pozitivna radna motivacija i usredotočenost
 • Automatizacija procesa (gdje postoji mogućnost!)