Stručni članci, Zaštitna oprema

Savjeti iz zaštite dišnih organa

Tipovi Maski

Polumaske zatvaraju usta i nos.

 

 

 

 

Pune maske pokrivaju cijelo lice. Pružaju bolju zaštitu od polumaski jer bolje prijanjaju i štite oči.

Respiratori su iz higijenskih razloga namjenjeni za jednokratnu uporabu. Njihov efekt zaštite sukladan je zaštiti koju pruža polumaska sa odgovarajućim filterom za prašinu.

Osnovne informacije o Filtrirajućim napravama

Ograničene vrijednosti su postavljene za opasne materijale i ne smiju biti prekoračeni u radnom okruženju (NPF=Nominalni Zaštitni Faktor). Ako je koncentaracija tvari viša od nominalne, zaštita je neophodna.

Način rada

Princip rada filtrirajućih naprava je da oslobode zrak od opasnih tvari koje su opasne za zdravlje prije udisanja. Filteri se izrađuju od posebnih materijala koji odgovaraju sprječavanju ulazak opasnih materija iz atmosfere. Zato je vrlo važno znati kojom opasnom tvari je kontaminiran zrak (Tablica ispod i popisi opasnih tvari na stranici sa filterima).

Rok uporabe

Oparativni rok trajanja filtera zavisi od klase filtera, okolnih uvjeta (temperature, vlage, sadržaja opasnih tvari…) kao i od ritma disanja. Kriterij za izmjenu plinskih filtera je miris tvari koji će se pri radu osjetiti, a kod respiratora i filtera za prašinu kad se osjeti veći otpor pri disanju.

Tipovi filtera

Plinski filteri štite od plinova i para koje su podijeljene u nekoliko kategorija prema tipu filtera koji nam pruža zaštitu od njih.

Filteri za prašinu štite od prašine, dima, spreja i maglice, kao i od mikroorganizama, virusa i spora.

Kombinirani filteri su filteri za prašinu i plinski u jednom.

Višenamjenski filteri sadrže nekoliko tipova plinskih filtera, kombinirane filtere koji spajaju plinske i filtere za prašinu.

Za prepoznavanje filtera pogledajte tablicu:

Tip filtera Osnovna namjena (Prema tipu opasne materije) Kategorije Oznaka boje
A Organski plinovi i pare sa vrelištem >65 °C 1,2,3 Smeđa
AX Organski plinovi i pare sa vrelištem < 65°C hlapljivih grupe 1 i 2 (pogledajte službenu tablicu) Smeđa
B Anorganski plinovi i pare: cijanovodična kiselina, klor, sumporovodik, ali ne i ugljični monoksid 1,2,3 Siva
E Otrovni plinovi kao što su cijanovodična kiselina i pare, sumpor dioksid 1,2,3 Žuta
K Amonijak i organski derivati amonijaka 1,2,3 Zelena
SX Specijalni plinovi koji su navedeni na filteru Ljubičasta
NO Dušikovi oksidi (npr.: NO, NO2, NOx) Plava
Hg Živine pare i živini spojevi Crvena
Reaktor Radioactivni iodine uključujući iodomethane Narančasta
CO Ugljični monoksid Crna
P Prašina 1,2,3 Bijela
Klasifikacija plinskih filtera
Klasa: 1 2 3
Kapacitet: mali srednji visok

Viši kapacitet:

  • duži vijek uporabe u istoj plinskoj koncentraciji
  • može se upotrebljavati pri jačoj koncentraciji zagađivaća
Klasifikacija filtera za prašinu
Klasa: P1 P2 P3
Učinkovitost separacije: mala srednja visoka

Veća učinkovitost separacije:

  • smanjena mogućnost propuštanja, tj. bolja zaštita
  • može se upotrebljavati pri većoj koncentraciji opasnih materijala