Stručni članci

Wolfram elektrode

Wolfram-Elektroda-Galerija

Pogledajte karakteristike svih tipova Wolfram elektroda (crvene, zelene, plave, sive, crne, bijele i zlatne), njihove kemijske sastave kao i za koje aplikacije su namjenjene.

Wolfram – Elektroda WT 20

 

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: crvena
Kemijski sastav: W 98% + ThO2 2%
Struja: DC
Primjena: Zavarivanje istosmjernom strujom visoko legiranih i nehrđajućih željeza
Pozor: Thoriert elektrode isijavaju alfa čestice !!!!!
Elektrode su zabranjene u: NL, CH, A

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P205175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 0.5 X 175mm (crvena) 10
400P210150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 150mm (crvena) 10
400P210175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (crvena) 10
400P216150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (crvena) 10
400P216175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (crvena) 10
400P220150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 150mm (crvena) 10
400P220175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 175mm (crvena) 10
400P224150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (crvena) 10
400P224175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (crvena) 10
400P230150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 150mm (crvena) 10
400P230175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 175mm (crvena) 10
400P232150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (crvena) 10
400P232175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (crvena) 10
400P240150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 150mm (crvena) 10
400P240175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (crvena) 10
400P248150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 150mm (crvena) 10
400P248175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 175mm (crvena) 10
400P264150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 6.4 X 150mm (crvena) 10
400P264175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 6.4 X 175mm (crvena) 10

Wolfram – Elektroda WP

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: zelena
Kemijski sastav: W 100%
Struja: AC
Primjena: Za zavarivanje aluminija i legura lakih materijala sa izmjeničnom strujom

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P010150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 150mm (zelena) 10
400P010175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (zelena) 10
400P016150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (zelena) 10
400P016175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (zelena) 10
400P020150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 150mm (zelena) 10
400P020175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 175mm (zelena) 10
400P024150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (zelena) 10
400P024175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (zelena) 10
400P030150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 150mm (zelena) 10
400P030175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 175mm (zelena) 10
400P032150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (zelena) 10
400P032175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (zelena) 10
400P040150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 150mm (zelena) 10
400P040175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (zelena) 10
400P048150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 150mm (zelena) 10
400P048175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 175mm (zelena) 10
400P064175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 6.4 X 175mm (zelena) 10

Wolfram – Elektroda WL 20

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: plava
Kemijski sastav: W 98% + La2O3 2%
Struja: AC/DC
Primjena: Elektroda veoma pogodna za automatska zavarivanja – roboti, okretni stolovi, orbitalni varovi
AC-struja varenja: 250 A max.
Uputa: Sa velikom količinom La u sebi, elektroda je pogodna za niske struje zavarivanja kao i za plazma i mikroplazma postupke

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P310150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 150mm (plava) 10
400P310175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (plava) 10
400P316150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (plava) 10
400P316175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (plava) 10
400P320150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 150mm (plava) 10
400P324150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (plava) 10
400P324175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (plava) 10
400P330150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 150mm (plava) 10
400P332150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (plava) 10
400P332175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (plava) 10
400P340150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 150mm (plava) 10
400P340175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (plava) 10

Wolfram – Elektroda WC 20

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: siva
Kemijski sastav: W 98% + CeO2 2%
Struja: AC/DC
Primjena: Standardna elektroda za sve vrste zavarivanja sa veoma dobrim paljenjem
AC-struja varenja: 250 A max.

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P505175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 0.5 X 175mm (siva) 10
400P510150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 150mm (siva) 10
400P510175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (siva) 10
400P516150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (siva) 10
400P516175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (siva) 10
400P520150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 150mm (siva) 10
400P520175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 175mm (siva) 10
400P524150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (siva) 10
400P524175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (siva) 10
400P530150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 150mm (siva) 10
400P530175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 175mm (siva) 10
400P532150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (siva) 10
400P532175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (siva) 10
400P540150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 150mm (siva) 10
400P540175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (siva) 10
400P548175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 175mm (siva) 10
400P564175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 6.4 X 175mm (siva) 10

Wolfram – Elektroda WL 10

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: crna
Kemijski sastav: W 99% + La2O3 1%
Struja: AC/DC
Primjena: Standardna elektroda za sve vrste zavarivanja veoma pogodna za automatska zavarivanja – roboti, okretni stolovi, orbitalni varovi
Uputa: Sa velikom količinom La u sebi, elektroda je pogodna za niske struje zavarivanja kao i za plazma i mikroplazma postupke

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P605175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 0.5 X 175mm (crna) 10
400P610175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (crna) 10
400P616150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (crna) 10
400P616175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (crna) 10
400P620150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 150mm (crna) 10
400P620175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 175mm (crna) 10
400P624150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (crna) 10
400P624175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (crna) 10
400P630175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 175mm (crna) 10
400P632150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (crna) 10
400P632175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (crna) 10
400P640175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (crna) 10
400P648175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 175mm (crna) 10

Wolfram – Elektroda WZ 08

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: bijela
Kemijski sastav: W 99,2% + ZrO0,8%
Struja: AC
Primjena: Zavarivanje aluminija i legura lakih materijala samo sa izmjeničnom strujom
Uputa: Dodatkom ZrO zavar je slobodan od utjecaja Wolframa

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P810175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (bijela) 10
400P816150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (bijela) 10
400P816175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (bijela) 10
400P820175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 175mm (bijela) 10
400P824150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (bijela) 10
400P824175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (bijela) 10
400P830175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 175mm (bijela) 10
400P832150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (bijela) 10
400P832175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (bijela) 10
400P840150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 150mm (bijela) 10
400P840175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (bijela) 10
400P848175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 175mm (bijela) 10

Wolfram – Elektroda WL 15

Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: zlatna
Kemijski sastav: W 98,5% + La2O3 1,5%
Struja: AC/DC
Primjena: Elektroda za sve primjene
AC-struja zavarivanja: 250 A max.
Uputa:Sa velikom količinom La u sebi, elektroda je pogodna za niske struje zavarivanja kao i za plazma i mikroplazma postupke

TBi broj Ime Dimenzije Pakovanje
400P910150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 150mm (zlatna) 10
400P910175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.0 X 175mm (zlatna) 10
400P916150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 150mm (zlatna) 10
400P916175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 1.6 X 175mm (zlatna) 10
400P920150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 150mm (zlatna) 10
400P920175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.0 X 175mm (zlatna) 10
400P924150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 150mm (zlatna) 10
400P924175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 2.4 X 175mm (zlatna) 10
400P930150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 150mm (zlatna) 10
400P930175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.0 X 175mm (zlatna) 10
400P932150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 150mm (zlatna) 10
400P932175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 3.2 X 175mm (zlatna) 10
400P940150 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 150mm (zlatna) 10
400P940175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.0 X 175mm (zlatna) 10
400P948175 WOLFRAM-ELEKTRODE D 4.8 X 175mm (zlatna) 10