Stručni članci

Najčešće postavljena pitanja u području zavarivanja

Varenje ili ZAVARIVANJE?

 • Riječ “varenje” se pogrešno upotrebljava kao naziv za proces ZAVARIVANJA koji je ispravan.  Potječe od slovenske riječo “varjenje” koja na slovenskom znači zavarivanje.

Električno ili elektro zavarivanje

 • Sinonim za postupak ručnog elektro-lučnog zavarivanja obloženim elektrodama ( REL ).

CO2 zavarivanje

 • Sinonim za poluautomatsko MIG-MAG zavarivanje u zaštiti plina CO2 ili mješavine.

Argonsko zavarivanje

 • Sinonim za TIG postupak zavarivanja u zaštiti plina argona.

Šta znači skraćenica REL?

 • Ručno Elektrolučno zavarivanje. U engleskom jeziku skraćenica je MMA ( Manual  Metal Arc ).

Šta znači skraćenica MIG?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za  Metal Inert Gas. Koristi se za označavanje poluautomatskog MIG zavarivanja u zaštiti inertnog plina argona koji svojim kemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju kemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica MAG?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za  Metal Active Gas. Koristi se za označavanje poluautomatskog MAG zavarivanja u zaštiti aktivnog plina CO2 koji svojim kemijskim sastavom ( prisustvom ugljika ) UČESTVUJE aktivno u formiranju kemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica MIG/MAG?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za kombinaciju oznaka Metal Inert Gas i Metal Active Gas. Koristi se za označavanje uređaja za poluautomatsko zavarivanje koji se mogu koristiti za oba postupka, i MIG i MAG.

Šta znači skraćenica TIG?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za Tungsten Inert Gas. Koristi se za označavanje TIG postupka zavarivanja u zaštiti inertnog plina argona koji svojim kemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju kemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica WIG?

 • Skraćenica potječe iz njemačkog jezika i predstavlja međunarodni termin za Wolfram Inert Gas. Koristi se za označavanje TIG postupka zavarivanja u zaštiti inertnog plina argona koji svojim kemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju kemijskog  sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica CMT?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za postupak Cold Metal Transfer. Koristi se za označavanje CMT postupka zavarivanja, relativno novog postupka prevedenog kao “Hladni Transfer Metala”.

Šta znači skraćenica MIX plin?

 • Predstavlja oznaku za mješavinu plina koja se koristi za kvalitetno zavarivanje konstrukcijskih čelika. Oznaka se koristi za 82/18, 75/25 i 92/08 postotne kombinacije plinova CO2 i argona.

Šta znači skraćenica AC?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za naizmjeničnu struju – Alternate Current. Primjenjuje se kod označavanja univerzalnih uređaja za AC/DC-TIG zavarivanje.

Šta znači skraćenica DC?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za  jednosmjernu struju – Direct Current. Primjenjuje se kod označavanja uređaja za DC-TIG zavarivanje.

Šta znači skraćenica AC/DC?

 • Skraćenica potječe iz engleskog jezika i predstavlja međunarodni termin za kombinaciju jednosmjerne i  naizmjenične struje – Alternate Current i Direct Current. Primjenjuje se kod označavanja univerzalnih uređaja za AC/DC-TIG zavarivanje.

Pištolj, gorionik ili brener?

 • Termin “pištolj” se najčešće koristi za ručni gorionik za MIG-MAG zavarivanje, dok se termini gorionik i brener najčešće koriste za ručni gorionik kod TIG postupka zavarivanja.

Polikabel

 • Naziv za set višefunkcionalnih kablova koji se koriste za priključivanje gorionika za zavarivanje.

Bužir ili vodilica?

 • Naziv za čeličnu ili teflonsku-grafitnu vodilicu žice koja je sastavni dio polikabla za MIG-MAG zavarivanje.

Šoba ili plinska sapnica?

 • Svi ovi termini se koriste za zaštitnu sapnicu na vrhu gorionika za zavarivanje kroz koju se usmjerava zaštitni plin. Najpravilniji izraz je PLINSKA SAPNICA.  Mogu biti metalne,  kod MIG-MAG gorionika, ili keramičke (karakteristične ružičaste boje) kod TIG gorionika.