Norme, Zaštitna oprema

Norma EN ISO 11611 – certificirana radna odjeća za zaštitu od zavarivanja i sličnih procesa

Norma EN ISO 11611 označava odjeću koja ispunjava minimalne sigurne zahtjeve i testne metode za zaštitnu odjeću namijenjenu za zavarivanje te srodne aktivnosti sa sličnim rizicima.

Odjeća koja ispunjava ovu normu je namijenjena za zaštitu korisnika od prskanja staljenog metala, kratkotrajnog kontakta sa plamenom i radijantne topline zavarivanja i srodnih procesa.

Zaštitne odjeća koja ispunjava ovu normu također drastično smanjuje mogućnost električnog šoka koji bi inače uslijedili kratkotrajnim dodirom vodiča pod naponom. Znoj i drugi kontaminanti mogu umanjiti razinu zaštite tj. izolacije od struje.

Za adekvatnu zaštitu zavarivača od rizika kojima su izloženi – preporuča se korištenje dodatne osobne zaštitne opreme (PPE) koja štiti glavu, lice, ruke i noge.