Norme, Zaštitna oprema

Norma EN 13034 – Certificirana radna odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija

Norma EN 13034 označava odjeću koja nudi limitiranu zaštitu od tekućih kemikalija. Odjeća mora pokrivati najmanje trup i udove, kao jednodijelno odijelo ili odijela sa dva dijela, sa ili bez kapuljače i prekrivača cipela.

Kemijsko zaštito odijelo tipa 6 – tvori najnižu razinu kemijske zaštite i namijenjena je situacijama u kojima je rizik procijenjen kao nizak te potpuna barijera protiv prodiranja tekućina nije potrebna.

Primjer takve situacije je kada nositelj zaštitnog odijela ima dovoljno vremena za adekvatnu reakciju kada je odijelo kontaminirano. Primjer niskih rizika su potencijalno izlaganje malim količinama aerosolizirane kemikalije tj. spreju ili špricanje kemikalija u malom volumenu.

Sva kemijska zaštitna odjeća je testirana i klasificirana prema Tablici 1. Šavovi odjeće s ovim certifikatom sprječavaju probijanje tekućine kroz rupe za šavove ili sam šav te ne obstruiraju odlijevanje kemikalije s zaštitne odjeće.

 

Testiranje Testna metoda Zahtjevane performanse
Otpornost na abraziju EN 530-2 Klasa 1:>10 ciklusa
Otpornost na trapezoidalno trganje ISO 9073-4 Klasa 1:> 10 N
Tenzilna snaga ISO 13934-1 Klasa 1:> 30 N
Otpornost na fizičko probijanje ISO 863 Klasa 1:> 5 N
Otpornost na tekućine EN 368 Klasa 3: >95 %
Otpornost na probijanje tekućina EN 368 Klasa 3: >95 %